2008. 02. 14.

Játék

Photobucket Életem első animációja...:))

26 megjegyzés:

Cimpulusz írta...

Látom már nem is vagy beteg :)))

judilla írta...

Gondolhatod, hogy feldobódtam, hogy esetleg egérutat kaptam...:))

Clinique-Bogi írta...

:-)

Ralina írta...

Tök jó! :)

Névtelen írta...

Adsl
Magazin Gazete

treyler írta...

treyler

silobas treyler írta...

silobas treyler

web tasarım írta...

web tasarım

silobas treyler írta...

wery nice thank you silobas treyler
treyler

web tasarım írta...

wery nice thank you web tasarım

web dizayn

web tasarımı

web tasarim

�erit Testere írta...

href="http://www.keyercelik.com.tr/">�erit testere

Bo�az Turlar� írta...

Te�ekk�rler

boğaz Tekne Turu írta...

wery nice

z�ccaciye írta...

Thank You Thank You

Adwords írta...

Adwords Adwords

Seo írta...

Seo Seo

aluminyum silobas írta...

wery nice thank you aluminyum treyler
treyler

treyler írta...

HDR 630 y�zey sertli�i 450-490 (brinel) olan 3,2 ve 4 mm a��nma �eliklerinden k�e b�k�ml� havuz tipinde �retilir. Alternatif olarak Erdemir 6252 (St52) A1 kaliteden 4-5 mm siyah sac kullan�larak da imal edilebilir. Kum, m�c�r toprak vs gibi ince malzeme ta��mas� kullan�m alanlar�d�r. 5300 kg dara ile 28,5 ila 30,5 ton aras� (�ekici a�rl�na ve karayollar� y�k tolerans�na ba�l� olarak) y�k ta��ma kapasitesine sahiptir. 4 mm imal edilen 22.5 m damper treyler bo� a�rl� 5600 kg olup ince hafriyat i�lerinde de kullan�labilir

silobas írta...

AKR 105 y�zey sertli�i 450-490 (brinel) olan 4 mm a��nma �eliklerinden akordeon b�k�ml� havuz tipinde �retilir. M�teri iste�i do�rultusunda 4 mm den 8 mm�e kadar 45 m3 den 65 m3�e kadar imal edilebilir. 45.70 Maxi �ok i�levli bir damper treylerdir. Sac-demir kaba hurdas� tomruk ve tala�l� a�a� �r�nleri, k�spe bu�day ay�i�e�i vs tar�msal �r�nler gibi geni� bir kullan�m alan�na sahip tonajda hafif; y�ksek hacim gerektiren ta��ma i�leri i�in ideal bir ta��ma arac�d�r.

al�minyum treyler írta...

Tesisimizde m�teri talepleri do�rultusunda

□ 8 metreden 13.60 metreye kadar
□ 3 veya 2 aksl�
□ Kapakl� veya kapaks�z
□ Sac rulo havuz sistemli
□ Sa�a sola yatarl� demir ta��ma sal kasas�
□ Konteyner kilitleri monte edilerek konteyner ta��y�c� sal kasa vs �eklinde geni� bir �r�n �e�itlili�inde sal kasa treyler imalat� yap�labilmektedir.

al�minyum silobas írta...

Treyler �asi EEC direktiflerine uygun �zel Al�minyum ala��m malzemeden yekpare �asi.

S�spansiyon ve Her biri 9 ton kapasitesini BPW marka disk frenli dingil ve dingil haval� s�spansiyon tak�m� kullan�l�r. Dingil iz geni�li�i 2140 mm dir.

Fren sistemi �430 mm BPW Disk fren sistemi, 2S 2M EBS +RSS (WABCO)

malta írta...

Dil �renimi i�in ba�l�ca merkezlerden biri olan Malta;
�ngilizce �renme s�recini Akdeniz' in k�lt�r� ve harika do�al g�zelli�i ile birle�tirmek isteyenler i�in ideal bir se�im.
�ngilizce adan�n resmi dili ve heryerde konu�uluyor

El Emeği Bir Sanattır... írta...

BİR ASIRLIK GÜZELLİK
Tarih boyunca ellerden kumaşa dökülen güzelliktir,"İŞLEME" her kadın kendine göre yorumlar ve duygularını katarak yoğurur bu güzelliği, geçmiş tarihlerde kadının kendini ifade etme şeklidir, duygularını çevresindekilere işlemelerle anlatır. Hüznünü, nefretini, mutluluğunu ve heyecanını işlediği motiflere ve renklere yansıtır. Kadının gizli ifade dilidir,"İŞLEME". Doğada gördüklerinden esinlenerek çizer motiflerini ve renklerini doğaya göre oluşturur.

Névtelen írta...

thank you
halı
çocuk halısı
banyo paspası

tekne turu írta...

bo�az turu
bogaz turu
tekne turu
kiral�k tekne

tekne turu írta...

bo�az turu
bogaz turu
tekne turu
kiral�k tekne